5 sierpnia 2020

Księgowa Tarczyn

Jeśli szukasz księgowej w Tarczynie lub okolicach to dobrze trafiłeś. Oferuję kompleksową obsługę rachunkową. Stanowisko pracy księgowej w każdej firmie jest bardzo ważne. Taki pracownik pełni niezwykle odpowiedzialną rolę w przedsiębiorstwie, dbając o klarowność rozliczeń finansowych i całej dokumentacji. Księgowa ponosi odpowiedzialność prawną za stan finansów jednostki – jest to odpowiedzialność cywilna, finansowa, jak i pracownicza, a niekiedy nawet karna.

Samodzielna księgowa odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki. Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków zależy od wielkości firmy i specyfiki branży, w której działa organizacja.

Zakres obowiązków

  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP itp.),
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.