4 sierpnia 2020

Rozliczanie podatku VAT

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu różnych obowiązków, z tym związanych z prowadzeniem księgowości. Jest to szczególnie problematyczna sprawa, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje, że zajmie się nią osobiście. Ponieważ dla wielu świeżych biznesmenów zagadnienie to jest czymś zupełnie obcym, bardzo często popełniają oni błędy. Okazuje się, że najtrudniejsze jest rozliczanie VAT – podatku od towarów i usług. Jeżeli rozpoczynasz właśnie działalność, przeczytaj ten artykuł i sprawdź, na co musisz zwrócić szczególną uwagę w rozliczaniu VAT!

Kiedy musisz rozliczać, VAT, rejestracja VAT, JPK_VAT, składanie deklaracji, inne informacje dotyczące rozliczania VAT

VAT, czyli podatek od towarów i usług, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy). Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

Opodatkowane VAT są:

sprzedaż towarów i usług w Polsce
eksport towarów
import towarów
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stawki VAT w Polsce

23% – podstawowa podatku od towarów i usług

8% – stawka w tej wysokości ma zastosowanie m.in. dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy VAT oraz do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

5% – stawka obejmuje m.in. podstawowe produkty żywnościowe (np. chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, soki), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne. Listę towarów objętych stawką 5% zawiera załącznik nr 10 do ustawy VAT

0% – stawka preferencyjna, stosowana w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów. Ma również zastosowanie do:

m.in. towarów i usług związanych z transportem morskim i lotniczym oraz środkami tego transportu, usług związanych z eksportem towarów, usług transportu międzynarodowego
niektórych usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki (dotyczy to usług świadczonych dla bezpośredniej korzyści turysty poza terytorium Wspólnoty)

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do danej czynności oznacza brak opodatkowania. Jednocześnie transakcja opodatkowana stawką 0% jest uznawana za sprzedaż opodatkowaną, co umożliwia odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług z nią związanych (stawka 0% działa jak zwolnienie z VAT z prawem do odliczenia).