Księgi przychodów i rozchodów

Księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. Księga przychodów i rozchodów służy do rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych (skali...