Biuro Księgowe ANETAX Sp. z o.o.

Osiągnij sukces pod naszym okiem!
Gwarantujemy rzetelność, terminowość i doświadczenie.
Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzania ksiąg rachunkowych potwierdzone Certyfikatem Księgowym wydanym przez Ministra Finansów nr 6796/2004.

Podstawą naszej współpracy będzie pisemna umowa o świadczenie usług księgowych.
Twoje obowiązki będą sprowadzały się do rzetelnego dokumentowania przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz przekazywaniu do nas faktur i innych dowodów dokumentujących uzyskane przychody i poniesione koszty. Na podstawie tych dokumentów sporządzimy wymagane przepisami prawa zestawienia z ksiąg i rejestry, wypełnimy deklaracje i złożymy do odpowiednich urzędów.
Po zamknięciu miesiąca poinformujemy o obliczonych zobowiązaniach podatkowych, sytuacji finansowej firmy, na życzenie wyślemy zestawienia.

Jesteśmy obecni na rynku od 2008 r.
Zachęcamy do współpracy!

Nasze usługi

księgi handlowe – pełna księgowość

księgi przychodów i rozchodów

ryczałt ewidencjonowany

rozliczanie podatku VAT

prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

sporządzanie list płac

rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło

sporządzanie i wysyłka deklaracji do ZUS

przygotowanie i wysyłka plików   JPK V7

Pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej dla naszych przyszłych klientów GRATIS.

ANETAX.PL

Biuro Księgowe ANETAX Sp. z o.o.

Licencja M.F. 6796/2004

e-mail: biuro@anetax.pl

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY !