4 sierpnia 2020

Księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej.

Księga przychodów i rozchodów służy do rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych (skali podatkowej) lub liniowo.